Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

 

Wikariusze parafii Prostyń

Już od XVI w. w Prostyni byli wikariusze, jednak nie przez cały czas. Na przełomie XVI i XVII w. wikariusz często był jednocześnie altarzystą. Gdy altaria przestała istnieć na przełomie XVII i XVIII w. wtedy sporadycznie w Prostyni pracowało dwóch księży.

Najwiecej wikariuszy było w XIX i XX w. Bywały okresy, że nawet wtedy gdy parafia liczyła ok. 4000 wiernych nie było w niej wikariusza (1890 - 1932), a czasem pomagał rezydent (1882 - 87; 1976 - 82). W świetle zachowanych dokumentów można odtworzyć prawie kompletną listę wikariuszy parafii Prostyń . (Daty przy nazwiskach są podane na podstawie dokumentów choć dany wikariusz mógł być w parafii już od kilku lat przed ta datą lub po niej).

Ks. Jan Gdich, 1575
Ks. Marcin Rozan, 1607
Ks. Melchior Zawadzki, , 1625, 1628
Ks. Albert Modzelewski, 1620 - 1624
Ks. Jan Roguski, 1620, 1624 - 1625
Ks. Marcin Sokołowski, 1629 - 1631
Ks. Stanisław Rostkowski 1638
Ks. Kacper Brdowski, 1641, 1648
Ks. Piotr Kohlewski, 1642 - 1643
Ks. Adam Łazowski, 1645, 1665
Ks. Marcjan Rybieński 1657
Ks. Andrzej Leszczyński, 1790
Ks. Cyprian Woycik, 1806
Ks. Piotr Pieczanowski, 1809, 1811
Ks. Michał Zembrowski, 1811
Ks. Stanisław Lubowicki, 1938
Ks. Michał Sikorski, 1840 - 41
Ks. Leon Karolec, 1853 - 55
Ks. Wojciech Andraszek, 1855 - 56
Ks. Konstanty Chojecki, 1862 - 64
Ks. Jakub Izdebski, 1862 - 65
Ks. Stefan Stareżowski, 1890
Ks. Stanisław Pieczara, 1932 -33
Ks. Antoni Paduch, IV - V 1933
Ks. Kazimierz Szlendak, V 1933 - VIII 1934
Ks. Wacław Gajowniczek, VIII 1934 - VII 1936
Ks. Bolesław Grzywaczewski, VII 1636 - X 1937
Ks. Adolf WlaĽlacki, X 1937 - VI 1939
Ks. Wacław Ostojski, VI 1939 - IV 1940
Ks. Franciszek Zapadka, IV - VIII 1940
Ks. Czesław Łupiński, VIII 1940 - XI 1941
Ks. Henryk Ruszkiewicz, VIII 1940 - X 1942
Ks. Bolesław Krzywiec, XI 1941 - 1944
Ks. Władysław Białowolski, XII 1942 - XI 1943
Ks. Ludwik Warpechowski, XI 1943 - I 1945
Ks. Marian Rytel - Tyburcy, I - VIII 1947
Ks. Zygmunt Szymczak, VI - VII 1950
Ks. Bronisław Wyszyński, VII 1953 - XI 1956
Ks. Piotr Zabielski,
Ks. Krzysztof Mućka,
Ks. Kazimierz Nasiłowski, IV 1951 - IX 1952
Ks. Bronisław Wyszyński, 1953 - 57
Ks. Zygmunt Królikowski, 1959
Ks. Wincenty Jagodziński, 1959
Ks. Czesław Mazurek, 1963
Ks. Jerzy Zychora, 1963 - 66
Ks. Michał Kania, 1964 - 65
Ks. Jan Stolarczyk, 1966
Ks. Henryk Żuk, 1966 - 69
Ks. Piotr Zabielski, 1969 - 70
Ks. Marian Mitura, 1970 - 71
Ks. Krzysztof Mućka, 1971 - 74
Ks. Romuald Miachalczyk, 1974 - 76
Ks. Marian Franczuk, 1982
Ks. Bogdan Cabaj, 1982 - 1984
Ks. Antoni Przybysz, 1984 - 1986
Ks. Józef Bielawski, 1986 - 1987
Ks. Marek Kukiel, 1987 - 1989
Ks. Wojciech Zadrożny, 1989 - 1991
Ks. Bogdan Maciejuk, 1991 - 1992

Ks. Dariusz Jagodziński, 1992 - 95
Urodzony 07. IV. 1965 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1972 - 80) i Liceum Ogólnokształcące (1980 - 84) ukończył w Węgrowie. Studia: Akademia Rolnicza w Warszawie - Wydział Chirurgii Weterynaryjnej (1984 - 85); Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 - 92).Święcenia kapłańskie - 13. VI. 1992 r. Wikariusz parafii Prostyń (25. VI. 1992 - 28. VI. 1995). w 1995 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Rosji (proboszcz w Tuapse (1995 - 97), następnie w Soczi (od 1997). W 2000 r. mianowany Szambelanem Jego Świątobliwości. Imieniny 19 grudnia.

Ks. Grzegorz Terpiłowski, 1995 - 96
Urodzony 1. I. 1965 r. w Terespolu. Szkołę Podstawową (1972 - 80) i Liceum Zawodowe (1980 - 84) ukończył w Terespolu. Studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1984 - 87). Praca w FSM w Bielsko Białej (1987), służba wojskowa (1987 - 89). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1989 - 93). Święcenia kapłańskie - 13. 06. 1993 r. Wikariusz parafii Stara Wieś (1993 - 95), Prostyń (28. VI. 1995 - 01. VII. 1996), Stoczek Węgrowski (1996 - 99), Topczewo (od 1999 r.). Imieniny 12 marca.

Ks. Adam Bogdanowicz, 1996 - 2000
Urodzony 27. VIII. 1969 r. w Sokołowie Podlaskim. Szkołę Podstawową (1976 - 84) i Technikum Przemysłu Sporzywczego (1984 - 88) ukończył w Sokołowie Podlaskim. Studia - Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1988 - 92) i Drohiczynie (1992 - 1994) . Święcenia kapłańskie - 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Stoczek Węgrowski (1994 - 96), Prostyń (01. VII. 1996 - VIII 2000), Sarnaki (od 2000). Imieniny 24 grudnia.

Ks. Dariusz Misior, 2000 - 2005
Urodzony 27. 01. 1967 r. w Węgrowie. Szkołę Podstawową (1974 - 82) i Liceum Ogólnokształcące (1982 - 86) ukończył w Węgrowie. Studia: Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1986 - 92) i w Drohiczynie (1992 - 94). Święcenia kapłańskie - 11. 06. 1994 r. Wikariusz parafii: Topczewo (1994 - 95), Brańsk (1995 - 96), Grodzisk (1996 - 98), Ceranów (1998 - 2000), Prostyń ( 2000 - 2005). Imieniny 19 grudnia.

Ks. Zbigniew Józef Średziński, 2005 - 2008
Urodzony. 05.01.1969 r. w Bielsku Podlaskim. Szkoła Podstawowa (1976-1984) i Liceum Ogólnokształcące (1984-1988) w Bielsku Podlaskim. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1988-1994). Święcenia kapłańskie - Korytnica Węgrowska 11 czerwca 1994 r., z rąk ks. bpa Jana Chrapka. Kolejne miejsca pracy: Brańsk (1994-1997), Ciechanowiec (1997-1999), Rudka (1999-2001), Łochów (2001-2003). Studia zaoczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2003), licencjat z teologii pastoralnej - 2003r.; studia stacjonarne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003-2005). Obrona rozprawy doktorskiej dn. 28.10.2005 r. pt. "Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych liceów ogólnokształcących Diecezji Drohiczyńskiej". Imieniny: 17 marca.

Ks. Paweł Błaszczyk, 2008 - 2012

Ks. Błaszczyk Paweł, ur. w 1975 r. w Sokołowie Podlaskim. Święcenia kapłańskie – Siemiatycze 16 czerwca 2001 r., z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza. Magister teologii. Kolejne miejsca pracy: Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel (16.08.2001-17.08.2003); Jabłonna Lacka (18.08.2003-17.08.2008); Prostyń (18.08.2008-20.08.2012); Sadowne (21.08.2012-). Imieniny: 29 czerwca.


Ks. Adam Banaszek, 2012 - 2015
b_118_150_16777215_00_images_stories_0000000000000000000ab.jpg
Ur. 05.01.1983r w Węgrowie. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie (Bazylika Mniejsza). Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Następnie po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 21 czerwca 2008 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce z rąk JE. Ks. Biskupa dra. Antoniego P. Dydycza przyjął sakrament kapłaństwa. Po święceniach prezbiteratu został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii Wyszki (2008 - 2009), następnie do parafii Łochów (2009-2012). Od 21.08.2012r do 25.08.2015r pełnił posługę kapłańską w parafii pw. Św. Trójcy i św. Anny – Bazylika Mniejsza w Prostyni. Od 2012- studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu teologii moralnej-licencjat 09.06.2014r.
Imieniny: 24 grudnia.

  
Ks. Krzysztof Domaraczeńko, 2015 - 2016
b_150_100_16777215_00_images_stories_ks.domaraczenko.jpgUr. 15.07.1974 r. w Siemiatyczach. Pochodzi z parafii p.w. Trójcy Świętej w Drohiczynie.  Został wyświęcony na kapłana w Bazylice Węgrowskiej przez Księdza. Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 15 czerwca 2002 roku.  W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w następujących parafiach: ; Jabłonna Lacka, Perlejewo, Dziadkowice, Sarnaki i Węgrów – Bazylika. Jest zastępcą diecezjalnego duszpasterza sportu, członkiem Sekcji Sportu i Rekreacji oraz Koordynatorem Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa i Diecezjalnej Ligi Szachowej.

 Imieniny: 25 lipca

 

Ks. Łukasz Suszko, 2016 - 2019

b_160_120_16777215_00_images_stories_inne_Krzysztof_DSC00509.JPGUr. 18.10.1984 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie. 
Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i Św. Anny w Prostynj przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w Sarnakach i w Hajnówce. Od dnia 26 sierpnia 2015 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni.
Imieniny: 18 października.

Ks. Maciej Paweł Domańszczyński, 2019 - 2021

b_180_133_16777215_00_images_2020_ks.Maciej.jpgUr. 24.04.1992 r., syn Eugeniusza i Marii z domu Waśkiewicz. Pochodzi z parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach. Ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry – Małgorzatę i Alicję oraz brata Grzegorza. W latach 2008-2011 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Łosicach, do klasy o profilu humanistycznym. W 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 3 czerwca 2016 r. przyjął święcenia diakońskie. 8 maja 2017 r. obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej pod tytułem „Maryja w tajemnicy Kościoła. Maryjne aspekty nauczania Benedykta XVI” pisaną pod kierunkiem ks. dra Jarosława Rzymskiego. Jego motto na obrazku prymicyjnym brzmi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68)
Imieniny: 14 maja.

 

 

 

Ksiądz Paweł Hryniewicki od 2021 r. 

b_180_135_16777215_00_images_2022_PH.jpg

Ur. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii Matki Bożej z Góry Karmel.
Został wyświęcony na kapłana w Sanktuarium Trójcy Świętej i św. Anny w Prostyni przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza, dnia 12 czerwca 2010 roku. W swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz: przez pięć, lat w parafii Kamionna, później w Hajnówce – 2 lata, w Bielsku Podlaskim – 2 lata w Parafii Opatrzności Bożej i ostatnie dwa lata pracował w parafii Rozbity Kamień. Od dnia 22 sierpnia 2021 r. pełni posługę kapłańską jako wikariusz w Bazylice Mniejszej w Prostyni.
Imieniny:29 czerwca.

 

Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90