Parafia Rzymskokatolicka - Bazylika Mniejsza w Prostyni
                            (diecezja drohiczyńska)

TŁUMACZENIE AKTU ŚLUBU RODZICÓW PRYMASA


Oryginał został sporządzony po rosyjsku, ze względu na zarządzenia władz zaborczych. Tłumaczenie polskie brzmi następująco:

b_150_237_16777215_00_http___www.parafiaprostyn.pl_images_stories_grafika_akt-slubu-rodzicow.jpgStanisław Wyszyński i Julianna Karp.
Działo się we wsi Prostyń, 4 (16) maja 1899 r. o godz. 8.oo wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Franciszka Mazurka lat 50 i Franciszka Dąbrowskiego lat 37, obydwu gospodarzy mieszkańców wsi Prostyń zawarty tego dnia religijny związek małżeński pomiędzy Stanisławem Wyszyńskim [w nawiasie występują powtórzenie imienia i nazwiska w języku polskim - Stanisławem Wyszyńskim] mającym od urodzenia lat 23, kawalerem, miejscowym organistą, synem Piotra i Katarzyny, urodzonej z Powierżów [po polsku - Piotra i Katarzyny z Powierżów] małżonków Wyszyńskich [po polsku - małżonków Wyszyńskich] urodzonym we wsi Gać w Warszawskiej Guberni a mieszkającym teraz w Prostyni, - a Julianną Karp [po polsku - Julianną Karp] panną, mającą od urodzenia lat 22, córką [już] zmarłego Adama i Anieli urodzonej z Giziewiczów, małżonków Karp [po polsku - Adama i Anieli z Giziewiczów, małżonków Karp], urodzoną we wsi Fidest Guberni Warszawskiej, a mieszkającą w Warszawie, [będącą] na służbie. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi w kościołach parafialnych: prostyńskim i św. Krzyża w mieście Warszawie ogłoszone 4 (16), 11 (23) i 18 (23 - [sic]) kwietnia bieżącego roku. Młodzi ogłosili, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali.
F [Na marginesie podano co do tego przepis, zob. niżej]. Religijny obrzęd ślubu dokonany został Przez Nas, który podpisał się niżej. Ten akt młodym i świadkom przeczytany, przez nie piśmienność świadków przez nas tylko i młodych został podpisany. Administrator parafii prostyńskiej, utrzymujący akty stanu cywilnego.
/-/ Ks. W. Chojecki,
/-/ Stanisław Wyszyński,
/-/ [po polsku] Julianna Karp.
F - Pozwolenie na pobłogosławienie związku małżeńskiego przyszło od proboszcza parafii św. Krzyża w mieście Warszawie od 3 - 15 maja 1899 roku za nr 810. Ks. W. Ch.


Historia Sanktuarium (film)

Historia Sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni
(nagranie 2004r)
 

Pielgrzymi, cuda, tradycje

Kardynał Wyszyński

Parafia Rzymskokatolicka PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. ANNY

BAZYLIKA MNIEJSZA

Adres: Prostyń 137, 07-319 Małkinia

tel. 29/644 90 90